تعمیر و بازسازی مدرسه ای محروم در خوزستان

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

تعمیر و بازسازی مدرسه ای محروم در خوزستان

بهداشت و آب آشامیدنی حق همه کودکان ایران زمین است.

30,000,000 ریال

از 30,000,000 ریال هدف

موفق شد

۳۰ شهریور ۱۳۹۴

84

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.