تعمیر و بازسازی مدرسه ای محروم در خوزستان

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع)

تعمیر و بازسازی مدرسه ای محروم در خوزستان

بهداشت و آب آشامیدنی حق همه کودکان ایران زمین است.

‎ریال30,000,000

از ‎ریال30,000,000 هدف

موفق شد

۳۰ شهریور ۱۳۹۴

84

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.