تامین خسارت مالی دوربین امانتی که ربوده شد...

نیما شفیع‌زاده

تامین خسارت مالی دوربین امانتی که ربوده شد...

تجهیزات فیلمبرداری بچه‌های کارما که تقریبا ۸۰ میلیون ارزش داشته رو دزدیدن و حالا می‌خواییم به اندازه توانمون کمکشون کنیم.

430,200,000 ریال

از 430,200,000 ریال هدف

موفق شد

۱۵ خرداد ۱۳۹۸

203

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.