تامین وسایل گرمایش برای خانواده‌های ایتام

موسسه خیریه یاوران ایتام

تامین وسایل گرمایش برای خانواده‌های ایتام

کمک کنیم جای سرمای تن‌سوز این‌روزا، گرما تو دل هموطنامون ریشه کنه.

‎ریال100,050,000

از ‎ریال100,050,000 هدف

موفق شد

۱۱ آذر ۱۳۹۵

170

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.