تعمیر و تجهیز مدرسه روستایی

نیکوکاری ‌مهربانه

تعمیر و تجهیز مدرسه روستایی

کودکان روستای قلعه سرد، نیازمند مدرسه‌ای با رنگ و بوی تازه هستن. بیاید باهم بسازیم!

40,860,000 ریال

از 40,750,000 ریال هدف

موفق شد

۲۱ خرداد ۱۳۹۶

68

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.