تعمیر و نوسازی دو خانه روستایی

نیکوکاری ‌مهربانه

تعمیر و نوسازی دو خانه روستایی

اردوی جهادی استان خوزستان با همراهی مهربانه، آستین بالا زده تا در بخش سوسن شهرستان ایذه دو واحد خانۀ روستایی را تعمیر و مرمت کند.

101,950,000 ریال

از 101,950,000 ریال هدف

موفق شد

۲۲ آبان ۱۳۹۶

132

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.