تعمیر و نوسازی دو خانه روستایی

نیکوکاری ‌مهربانه

تعمیر و نوسازی دو خانه روستایی

اردوی جهادی استان خوزستان با همراهی مهربانه، آستین بالا زده تا در بخش سوسن شهرستان ایذه دو واحد خانۀ روستایی را تعمیر و مرمت کند.

‎ریال101,950,000

از ‎ریال101,950,000 هدف

موفق شد

۲۲ آبان ۱۳۹۶

132

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.