ساخت خوابگاه دانش‌آموزان یتیم و نیازمند مناطق محروم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال

ساخت خوابگاه دانش‌آموزان یتیم و نیازمند مناطق محروم

تهیه مصالح ساختمانی برای ادامه ساخت خوابگاه دانش آموزان یتیم و نیازمند مناطق محروم

‎ریال163,000,000

از ‎ریال163,000,000 هدف

موفق شد

۲۷ تیر ۱۳۹۶

185

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.