پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

گام های مهربانی

11,860,000 ریال

از113,000,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

18,000,000 ریال

از18,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

66

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مرمت و بازسازی خانه خشتی در روستای مروار

12,820,000 ریال

از43,700,000 ریال مورد نیاز

29%

موفقیت

لغو شد

50

حمایت کننده