گام های مهربانی

موسسه خیریه مهرآفرینان آفتاب قائم آل محمد خمین

گام های مهربانی

تامین 150 جفت کفش به قیمت هر جفت 70 هزار تومان برای دانش آموزان مناطق محروم خمین

11,860,000 ریال

از 113,000,000 ریال هدف

تا پایان

13

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.