گام های مهربانی

موسسه خیریه مهرآفرینان آفتاب قائم آل محمد خمین

گام های مهربانی

تامین 150 جفت کفش به قیمت هر جفت 70 هزار تومان برای دانش آموزان مناطق محروم خمین

‎ریال38,564,000

از ‎ریال113,000,000 هدف

لغو شد

۰۹ آبان ۱۳۹۸

63

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.