تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

کمک‌های کوچک ما شاید از آنها انسان‌های بزرگی بسازد

18,000,000 ریال

از 18,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۹ آذر ۱۳۹۵

66

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.