پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

"عید وقتی عیده، که عید همه باشه"

215,100,000 ریال

از215,100,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

18

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمک به برگزاری اردوی علمی مطالعاتی تابستان 99

11,550,000 ریال

از320,000,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

لغو شد

15

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پیش فروش کتاب به نفع سیل زدگان سیستان و بلوچستان

162,250,000 ریال

از162,250,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

45

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

فاز اول کمک به برگزاری اردوی علمی نوروز 1399 دانش آموزان

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه کفش و لباس گرم برای كودكان

62,700,000 ریال

از188,200,000 ریال مورد نیاز

33%

موفقیت

لغو شد

28

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت افزار و کوله پشتی برای دانش آموزان

322,600,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

25

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه افطاری برای نیارمندان

10,458,702 ریال

از103,300,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

18

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کفش و لباس محلی برای کودکان

161,300,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت مرکز فرهنگی آموزشی در روستای آبادان از توابع ایرانشهر

354,900,000 ریال

از354,900,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

53

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه تولیدی بلوک

11,800,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

لغو شد

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پیوند کلیه برای دختربچه ۱۲ ساله

134,408,600 ریال

از134,408,600 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

136

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آبرسانی به روستایی در سیستان و بلوچستان

15,650,000 ریال

از91,400,000 ریال مورد نیاز

17%

موفقیت

لغو شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کفش و لباس نو و بسته خوراکی برای کودکان بدسرپرست

154,460,000 ریال

از150,000,000 ریال مورد نیاز

103%

موفقیت

موفق شد

9

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

لباس گرم برای کودکان سیستان‌وبلوچستان

104,006,191 ریال

از104,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

71

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای کودکان سیستان‌وبلوچستان

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

126

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بسته غذایی برای خانواده‌های نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

117

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه حلاجی برای کارگاه دوزندگی

36,975,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

37%

موفقیت

لغو شد

114

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس‌گرم برای کودکان بدسرپرست روستایی

104,000,000 ریال

از104,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

161

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه‌شان را آتش سوزاند، ما می‌سازیم

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

64

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان کتیج

105,055,000 ریال

از105,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

195

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه‌اندازی کارگاه دوزندگی و تولیدی در کتیج

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

190

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت غذایی از خانواده‌های بدسرپرست

100,140,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

149

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پروژه آبرسانی به محله‌ای در سیستان و بلوچستان

49,400,000 ریال

از49,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

56

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن و کفش برای کودکان بد سرپرست

50,000,001 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

291

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آبرسانی به ۴ مدرسه در کتیج

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

74

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لوازم التحریر برای کودکان سیستان و بلوچستان

50,010,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

114

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین هزینه تهیه غذا برای خانواده های نیازمند

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

112

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جعبه کمک های اولیه برای مدارس

30,100,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

76

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

عیدی برای 20 خانواده نیازمند سیستان بلوچستانی

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

43

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مرمت یک کلاس درس فوری واضطراری

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

117

حمایت کننده