تهیه کاپشن و کفش برای کودکان بد سرپرست

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه کاپشن و کفش برای کودکان بد سرپرست

این زمستون سرد، قلب‌های مهربون‌تون تن بچه‌های محروم رو گرم می کنه.

50,000,001 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۸ آذر ۱۳۹۴

291

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.