ساخت سرپناه برای بیوه نیازمند بلوچستانی

موسسه خیریه خادمین کتیج

ساخت سرپناه برای بیوه نیازمند بلوچستانی

ساخت منزلی با یک اتاق و یک سرویس بهداشتی برای یک بانوی بی‌سرپرست، در یک قطعه زمین اهدایی

‎ریال31,839,020

از ‎ریال140,000,000 هدف

لغو شد

۲۷ آبان ۱۳۹۳

204

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.