ساخت سرپناه برای بیوه نیازمند بلوچستانی

موسسه خیریه خادمین کتیج

ساخت سرپناه برای بیوه نیازمند بلوچستانی

ساخت منزلی با یک اتاق و یک سرویس بهداشتی برای یک بانوی بی‌سرپرست، در یک قطعه زمین اهدایی

31,839,020 ریال

از 140,000,000 ریال هدف

لغو شد

۲۷ آبان ۱۳۹۳

204

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.