تهیه نوشت افزار و کوله پشتی برای دانش آموزان

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه نوشت افزار و کوله پشتی برای دانش آموزان

تهیه نوشت افزار و کوله پشتی برای دانش آموزان سیستان و بلوچستان ( منطقه کتیج )

191,801,000 ریال

از 322,600,000 ریال هدف

تا پایان

24

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.