راه اندازی کارگاه تولیدی بلوک

موسسه خیریه خادمین کتیج

راه اندازی کارگاه تولیدی بلوک

راه اندازی کارگاه تولیدی بوک و سایر قطعات بتونی

11,800,000 ریال

از 161,300,000 ریال هدف

لغو شد

۱۷ آذر ۱۳۹۷

31

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.