تهیه لباس‌گرم برای کودکان بدسرپرست روستایی

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه لباس‌گرم برای کودکان بدسرپرست روستایی

نگذاریم سرمای زمستون بچه‌های فقیر رو از پا در بیاره

104,000,000 ریال

از 104,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۸ دی ۱۳۹۵

161

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.