تهیه افطاری برای نیارمندان

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه افطاری برای نیارمندان

تهیه افطاری و مواد غذایی برای محرومین و کودکان سیستان وبلوچستان

10,458,702 ریال

از 103,300,000 ریال هدف

لغو شد

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

18

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.