تهیه کفش و لباس محلی برای کودکان

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه کفش و لباس محلی برای کودکان

تهیه کفش و لباس محلی برای کودکان محروم منطقه کتیج

161,300,000 ریال

از 161,300,000 ریال هدف

موفق شد

۱۸ بهمن ۱۳۹۷

7

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.