تهيه کفش و لباس گرم برای كودكان

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهيه کفش و لباس گرم برای كودكان

تهيه کفش و لباس گرم برای كودكان محروم منطقه کتیج از سیستان وبلوچستان

62,700,000 ریال

از 188,200,000 ریال هدف

لغو شد

۰۳ دی ۱۳۹۸

28

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.