حمایت غذایی از خانواده‌های بدسرپرست

موسسه خیریه خادمین کتیج

حمایت غذایی از خانواده‌های بدسرپرست

کمک کنیم باهم تا برای چند خانواده نیازمند برای سال جدید موادغذایی تهیه بشه.

100,140,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۳۰ فروردین ۱۳۹۵

149

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.