تهیه دستگاه حلاجی برای کارگاه دوزندگی

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه دستگاه حلاجی برای کارگاه دوزندگی

با اشتغال‌زایی در مناطق محروم به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم.

36,975,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

لغو شد

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

114

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.