لباس گرم برای کودکان سیستان‌وبلوچستان

موسسه خیریه خادمین کتیج

لباس گرم برای کودکان سیستان‌وبلوچستان

تن نحیف و سرمازده کودکان رو با گرمای مهرمان بپوشانیم.

104,006,191 ریال

از 104,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۵ بهمن ۱۳۹۶

71

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.