پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

ماسک سه لایه پزشکی برای کادر درمان - کمپین نفس

410,349,836 ریال

از410,349,836 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

239

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان - کمپین نفس

328,638,500 ریال

از328,638,500 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

177

حمایت کننده