پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تعمیر خانه روستایی یک بانوی پیر

41,280,000 ریال

از41,280,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

14

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهاری خندان برای کودکان زلزله زده کرمانشاه

220,000,000 ریال

از220,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

22

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

محکم‌سازی خانه‌های زلزله‌زده روستایی

2,703,750,000 ریال

از2,703,750,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

137

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حمایت از زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب

233,500,000 ریال

از233,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

415

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه خیاطی برای معلولین کرمانشاه

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

136

حمایت کننده