بهاری خندان برای کودکان زلزله زده کرمانشاه

نیکوکاری ‌مهربانه

بهاری خندان برای کودکان زلزله زده کرمانشاه

همراهی با حراج هدیه تقدیر رئیس هیات مدیره چهارم سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، برای کمک به هموطنان زلزله زده

220,000,000 ریال

از 220,000,000 ریال هدف

موفق شد

۱۹ اسفند ۱۳۹۶

22

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.