محکم‌سازی خانه‌های زلزله‌زده روستایی

نیکوکاری ‌مهربانه

محکم‌سازی خانه‌های زلزله‌زده روستایی

این بار برای تو ستونی خواهم ساخت، تا بار دیگر امید در چشمانت جریان پیدا کند و دستانت زندگی را به خانواده ات هدیه دهد.

2,703,750,000 ریال

از 2,703,750,000 ریال هدف

موفق شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

137

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.