حمایت از زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب

نیکوکاری ‌مهربانه

حمایت از زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب

شهرشان را زلزله نابود کرده، کمک کنیم تا در این روزهای سخت آذوقه و جایی برای خواب داشته باشند

‎ریال233,500,000

از ‎ریال233,500,000 هدف

موفق شد

۰۱ آذر ۱۳۹۶

415

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.