حمایت از زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب

نیکوکاری ‌مهربانه

حمایت از زلزله‌زدگان سرپل‌ذهاب

شهرشان را زلزله نابود کرده، کمک کنیم تا در این روزهای سخت آذوقه و جایی برای خواب داشته باشند

233,500,000 ریال

از 233,500,000 ریال هدف

موفق شد

۰۱ آذر ۱۳۹۶

415

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.