پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

کمک به برگزاری اردوی علمی مطالعاتی تابستان 99

11,550,000 ریال

از320,000,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

لغو شد

15

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

فاز اول کمک به برگزاری اردوی علمی نوروز 1399 دانش آموزان

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

21

حمایت کننده