پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

پروژه مهر وحید ( حمایت از کودکان مجتمع شکوفان ) کودکان کوره

277,295,470 ریال

از277,295,470 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

103

حمایت کننده