پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

پروژه مهر وحید ( حمایت از کودکان مجتمع شکوفان ) کودکان کوره

230,200,000 ریال

از300,000,000 ریال مورد نیاز

77%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

77

حمایت کننده