پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

بازگرداندن خانه به خانواده بی سرپناه

23,540,000 ریال

از23,540,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

47

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

116

حمایت کننده