تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

نیکوکاری ‌مهربانه

تهیه کتاب برای کودکان مناطق محروم

کمک کنیم فردا، بچه‌ها بهتر زندگی کنند

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۱ مهر ۱۳۹۵

116

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.