پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

خرید لباس عید سعید فطر برای 50کودک کار در شهر اهواز

7,584,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

9

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه اکسیژن ساز برای پدری نیازمند

4,330,000 ریال

از43,100,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه درمان سرطان دختری جوان

76,146,000 ریال

از102,200,000 ریال مورد نیاز

75%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

23

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ماه مهربان؛ برپایی سفره افطار برای نیازمندان استان خوزستان

16,500,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

26%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

11

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

با هم نمیبازیم

2,000,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

1%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

1

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه افطاری برای نیارمندان

9,958,702 ریال

از103,300,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

18

حمایت کننده