پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

مهر مهربان ؛ بورسیه تحصیلی 25 دانش آموز نیازمند مناطق محروم

5,700,000 ریال

از84,700,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

4

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کیف و نوشت افزار برای کودکان محروم طبس

24,010,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

22%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

9

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خرید نیمکت برای کلاس دبستان

25,710,000 ریال

از36,400,000 ریال مورد نیاز

71%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

9

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

لوازم التحریر دانش آموزان نیازمند بخش بندزرک

40,000,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

74%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

گام های مهربانی

11,860,000 ریال

از113,000,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه نوشت افزار و کوله پشتی برای دانش آموزان

191,801,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

59%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

اطعام حسینی برای زنان سرپرست خانوار

5,740,000 ریال

از80,700,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

15

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

جمع آوری جهیزیه برای یک زوج جوان

38,244,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

44%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

37

حمایت کننده