پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تجهیز آزمایشگاه برای دوره ابتدایی مدرسه محروم

14,430,000 ریال

از34,350,000 ریال مورد نیاز

42%

موفقیت

1 هفته

زمان باقی‌مانده

15

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آبرسانی به روستایی در سیستان و بلوچستان

9,480,000 ریال

از91,400,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

5 روز

زمان باقی‌مانده

31

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هزینه رهن خانه برای کودکان کار انجمن پویش

11,400,000 ریال

از107,530,000 ریال مورد نیاز

11%

موفقیت

2 هفته

زمان باقی‌مانده

21

حمایت کننده