پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

ماسک سه لایه پزشکی برای کادر درمان - کمپین نفس

370,647,336 ریال

از1,680,000,000 ریال مورد نیاز

22%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

225

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان - کمپین نفس

284,341,500 ریال

از12,600,000,000 ریال مورد نیاز

2%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

162

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

#کنارهمیم

6,133,021,250 ریال

از1,000,000,000,000 ریال مورد نیاز

1%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

336

حمایت کننده