پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه بسته نوروزی برای خانواده‌های بی‌بضاعت

14,920,000 ریال

از64,600,000 ریال مورد نیاز

23%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

15

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کفش و لباس عید برای دانش آموزان یتیم مناطق محروم

9,510,000 ریال

از113,000,000 ریال مورد نیاز

8%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

18

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه یخچال وفرش واجاق گاز ضروریات یک شروع

9,880,000 ریال

از48,400,000 ریال مورد نیاز

20%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

17

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 100 سبد غذایی ویژه مناطق عشایری طبس

102,860,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

96%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت مردمی در گازکشی و شوفاژکشی دبستان دخترانه منطقه مرزی

11,915,000 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

7%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

35

حمایت کننده