پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین هزینه درمان معلولین و از کار افتادگان

5,680,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

5%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

12

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت سرویس بهداشتی، حمام و تعمیرات دو خانه برای نیازمندان

6,859,000 ریال

از107,600,000 ریال مورد نیاز

6%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

ساخت مدرسه 4 کلاسه در منطقه مرزی و محروم شهرستان نهبندان

78,100,000 ریال

از86,100,000 ریال مورد نیاز

91%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه چند قلم از جهیزیه عروسی

31,010,000 ریال

از59,200,000 ریال مورد نیاز

52%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

27

حمایت کننده