پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه بخاری برای زنان سرپرست خانوار

5,800,000 ریال

از56,000,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

2

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه CPAP برای پدری نیازمند

750,000 ریال

از67,300,000 ریال مورد نیاز

1%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

3

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه گرم برای ایتام

2,790,000 ریال

از93,600,000 ریال مورد نیاز

3%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

11

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مشارکت در تامین بخشی از جهیزیه یک زوج نیازمند

22,610,000 ریال

از32,300,000 ریال مورد نیاز

70%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

18

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تامین اقلام ضروری از جهیزیه یک عروس

33,270,000 ریال

از95,100,000 ریال مورد نیاز

35%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

17

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار در زمستان: اهدا شال و کلاه و دستکش به کودکان نیازمند

26,156,375 ریال

از102,200,000 ریال مورد نیاز

26%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

23

حمایت کننده