پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

برکتِ ویرانگر 2 : تهیه پتو ، پوشک و ... برای هموطنان سیل زده

6,510,500 ریال

از288,900,000 ریال مورد نیاز

2%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پیش فروش کتاب به نفع سیل زدگان سیستان و بلوچستان

27,750,000 ریال

از322,600,000 ریال مورد نیاز

9%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

35

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

فاز اول کمک به برگزاری اردوی علمی نوروز 1399 دانش آموزان

5,867,400 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

11%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

14

حمایت کننده