پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

فروش کتاب شعر به نفع مهربانه

4,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

4%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

7

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 2 دستگاه پروژکتور جهت هوشمندسازی مدرسه ای محروم

4,150,000 ریال

از75,300,000 ریال مورد نیاز

6%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

8

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

راه اندازی کارگاه تولیدی بلوک

8,855,230 ریال

از161,300,000 ریال مورد نیاز

5%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

20

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کفش و لباس گرم برای دانش آموزان نیازمند

18,789,550 ریال

از139,800,000 ریال مورد نیاز

13%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خانه امید(بازسازی خانه آتش گرفته)

16,446,000 ریال

از66,300,000 ریال مورد نیاز

25%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

37

حمایت کننده