پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

سبد مهربانی: تهیه 40 سبد غذایی برای 40 خانواده نیازمند

431,300,000 ریال

از431,300,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

41

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بوی مهر : لوازم تحریر برای 60 کودک بی سرپرست و بد سرپرست

102,600,000 ریال

از102,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

5

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توزیع 50 پکیج بهداشتی بین 50 خانواده بی سرپرست و بی بضاعت

97,285,000 ریال

از97,285,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

24

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بهار در زمستان: اهدا شال و کلاه و دستکش به کودکان نیازمند

102,200,000 ریال

از102,200,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

38

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مهرانه رنگارنگ : تهیه لوازم التحریر برای 100 کودک بی سرپرست

14,552,000 ریال

از156,300,000 ریال مورد نیاز

9%

موفقیت

لغو شد

27

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سبد تابستانه : 60 سبد مواد غذایی برای 60 خانواده بی سرپرست

100,600,000 ریال

از100,600,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

55

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

برکتِ ویرانگر : پروژه تهیه پتو و پوشک برای هموطنان سیل زده

224,700,000 ریال

از224,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

77

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

پاپوش عیدانه : تهیه و اهدا 40 جفت کفش عیدی به کودکان نیازمند

60,700,000 ریال

از60,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

16

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

توزیع بسته غذایی ویژه عید نوروز برای خانواده های بی سرپرست

20,836,652 ریال

از85,182,500 ریال مورد نیاز

24%

موفقیت

لغو شد

52

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کیف برای کودکان بی‌سرپرست

72,500,000 ریال

از72,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

111

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه لباس برای کودکان معلول‌ذهنی

36,500,000 ریال

از36,500,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

37

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

جشن رمضان برای آسایشگاه سالمندان و کودکان معلول

30,429,000 ریال

از30,429,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

61

حمایت کننده