سبد تابستانه : 60 سبد مواد غذایی برای 60 خانواده بی سرپرست

خیریه حامی راه انسانیت

سبد تابستانه : 60 سبد مواد غذایی برای 60 خانواده بی سرپرست

خانواده هایی هستند که حتی توان تهیه مواد غذایی اولیه زندگی خود را ندارند ، بیایید به آنان کمک کنیم ...

9,745,000 ریال

از 100,600,000 ریال هدف

تا پایان

25

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.