تهیه کیف برای کودکان بی‌سرپرست

خیریه حامی راه انسانیت

تهیه کیف برای کودکان بی‌سرپرست

خیریه حامی راه انسانیت با همکاری مهربانه در نظر دارد برای 160 کودک بی‌سرپرست پرورشگاه‌های استان یزد کیف تهیه نماید.

‎ریال72,500,000

از ‎ریال72,500,000 هدف

موفق شد

۳۰ مهر ۱۳۹۶

111

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.