بوی مهر : لوازم تحریر برای 60 کودک بی سرپرست و بد سرپرست

خیریه حامی راه انسانیت

بوی مهر : لوازم تحریر برای 60 کودک بی سرپرست و بد سرپرست

امسال هم مانند سالهای پیش تصمیم داریم برای 60 کودک بی سرپرست و بد سرپرست شناسایی شده لوازم تحریر ضروری فراهم نموده و اهدا نماییم ...

‎ریال102,600,000

از ‎ریال102,600,000 هدف

موفق شد

۲۲ مرداد ۱۳۹۹

5

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.