پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تهیه کوره پخت سفال کارگاه آموزش سفالگری مجتمع رعد

8,310,000 ریال

از82,800,000 ریال مورد نیاز

10%

موفقیت

لغو شد

26

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سی سبد غذایی شب عید

102,700,000 ریال

از102,700,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

55

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه صندلی برای کارگاه ها و ناهارخوری توان یابان

53,800,000 ریال

از53,800,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

13

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز سالن ورزشی معلولین

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

124

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کولرگازی برای مرکز آموزشی-توانبخشی رعد گیلان

26,400,000 ریال

از26,400,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

32

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه دستگاه کمک درمانی توان‌یابان

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

30

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کارگاه خیاطی برای معلولین کرمانشاه

50,000,000 ریال

از50,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

136

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه بالابر خانگی (حمل بیمار)

26,290,000 ریال

از25,000,000 ریال مورد نیاز

105%

موفقیت

موفق شد

44

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تجهیز کلاس آموزش فنی و حرفه ای موسسه خیریه رعد

210,000,000 ریال

از210,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

109

حمایت کننده