تهیه دستگاه کمک درمانی توان‌یابان

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تهیه دستگاه کمک درمانی توان‌یابان

حمایت کنیم برای خرید " ایرکامپریشن " تا ورم پای توان‌یاب‌هایی که روی ویلچر می‌نشیند کم بشه.

‎ریال30,000,000

از ‎ریال30,000,000 هدف

موفق شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

30

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.