تهیه دستگاه کمک درمانی توان‌یابان

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

تهیه دستگاه کمک درمانی توان‌یابان

حمایت کنیم برای خرید " ایرکامپریشن " تا ورم پای توان‌یاب‌هایی که روی ویلچر می‌نشیند کم بشه.

30,000,000 ریال

از 30,000,000 ریال هدف

موفق شد

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

30

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.