پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

کمک به بیماران ALS (کانال کمک‌رسانی چالش سطل یخ)

200,661,000 ریال

از200,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

580

حمایت کننده