پروژه‌ها
تصویر-کم حجم

تامین هزینه اجاره واحد آموزشی برای کودکان ناشنوا

100,090,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

166

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سبد غذایی ویژه ماه رمضان برای کودکان معلول

60,000,000 ریال

از60,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

80

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سمعک برای ۲ کودک نیازمند

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

6

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه جهیزیه برای دختری یتیم

40,000,000 ریال

از40,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

212

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه کاپشن، شلوار و کفش برای ۲۰۰ کودک نیازمند

100,000,000 ریال

از100,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

391

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه پروتز کاشت حلزون برای نوزاد ناشنوا

30,000,000 ریال

از30,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

88

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهيه يك دستگاه FM براي كودكان كم شنوا

20,000,000 ریال

از20,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

65

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه سمعک برای کودکی بی بضاعت

15,070,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

52

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

تهیه 1 دستگاه سمعک برای کودکی بی بضاعت

15,000,000 ریال

از15,000,000 ریال مورد نیاز

100%

موفقیت

موفق شد

35

حمایت کننده