تهیه پروتز کاشت حلزون برای نوزاد ناشنوا

نیوشا (محکن)

تهیه پروتز کاشت حلزون برای نوزاد ناشنوا

لذت شنیدن صدای پر مهر مادر و پدر را به نوزادی هدیه کنیم

‎ریال30,000,000

از ‎ریال30,000,000 هدف

موفق شد

۲۰ مهر ۱۳۹۴

88

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.