تامین هزینه اجاره واحد آموزشی برای کودکان ناشنوا

نیوشا (محکن)

تامین هزینه اجاره واحد آموزشی برای کودکان ناشنوا

یکی از موضوعات مهم در رشد کودکان، آموزش درست و به‌موقع است.

100,090,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۹ مرداد ۱۳۹۵

166

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.