بهار در زمستان: اهدا شال و کلاه و دستکش به کودکان نیازمند

خیریه حامی راه انسانیت

بهار در زمستان: اهدا شال و کلاه و دستکش به کودکان نیازمند

بهار در زمستان : تهیه و توزیع 100 پکیج شال گردن ، کلاه و دستکش بین 100 کودک بی سرپرست و بد سرپرست نیازمند

26,156,375 ریال

از 102,200,000 ریال هدف

تا پایان

23

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.