جشن رمضان برای آسایشگاه سالمندان و کودکان معلول

خیریه حامی راه انسانیت

جشن رمضان برای آسایشگاه سالمندان و کودکان معلول

آمد رمضان و عید با ماست قفل آمد و آن کلید با ماست

‎ریال30,429,000

از ‎ریال30,429,000 هدف

موفق شد

۲۸ خرداد ۱۳۹۶

61

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.