بازگرداندن خانه به خانواده بی سرپناه

نیکوکاری ‌مهربانه

بازگرداندن خانه به خانواده بی سرپناه

خانه ام ابری است، مهر تو آفتاب این خانه خواهد بود

23,540,000 ریال

از 23,540,000 ریال هدف

موفق شد

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

47

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.