بازگرداندن خانه به خانواده بی سرپناه

نیکوکاری ‌مهربانه

بازگرداندن خانه به خانواده بی سرپناه

خانه ام ابری است، مهر تو آفتاب این خانه خواهد بود

‎ریال23,540,000

از ‎ریال23,540,000 هدف

موفق شد

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

47

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.