تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان - کمپین نفس

کمپین نفس

تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان - کمپین نفس

تامین ماسک N95 مورد نیاز کادر درمان برای یک هفته، برای مراکز درمانی استان های مازندران، گیلان و گلستان و بیمارستان امام خمینی تهران

‎ریال328,638,500

از ‎ریال328,638,500 هدف

موفق شد

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

177

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.