تهیه بسته غذایی برای خانواده‌های نیازمند

موسسه خیریه خادمین کتیج

تهیه بسته غذایی برای خانواده‌های نیازمند

در ماه رمضان به یاد خانواده‌هایی باشیم که حتی برای افطار هم غذایی ندارند.

100,000,000 ریال

از 100,000,000 ریال هدف

موفق شد

۰۸ تیر ۱۳۹۶

117

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.