آبرسانی به روستایی در سیستان و بلوچستان

موسسه خیریه خادمین کتیج

آبرسانی به روستایی در سیستان و بلوچستان

هستن شهرها و روستاهایی در ایران که حتی لوله‌کشی آب و دسترسی به آب تمیز ندارند

19,400,000 ریال

از 91,400,000 ریال هدف

2 روز

تا پایان

37

مشارکت‌کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.