آبرسانی به روستایی در سیستان و بلوچستان

موسسه خیریه خادمین کتیج

آبرسانی به روستایی در سیستان و بلوچستان

هستن شهرها و روستاهایی در ایران که حتی لوله‌کشی آب و دسترسی به آب تمیز ندارند

15,650,000 ریال

از 91,400,000 ریال هدف

لغو شد

۳۱ تیر ۱۳۹۷

37

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.