پروژه آبرسانی به محله‌ای در سیستان و بلوچستان

موسسه خیریه خادمین کتیج

پروژه آبرسانی به محله‌ای در سیستان و بلوچستان

دست به دست هم بدیم تا محله گربالی در سیستان بلوچستان از نعمت آب آشامیدنی بهرمند بشن.

49,400,000 ریال

از 49,400,000 ریال هدف

موفق شد

۲۹ بهمن ۱۳۹۴

56

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.