پیوند کلیه برای دختربچه ۱۲ ساله

نسیم رسولیان

پیوند کلیه برای دختربچه ۱۲ ساله

کمک کنیم تا ساره کوچولو هر چه سریعتر سلامتیش رو بدست بیاره و دوباره بخنده.

163,810,998 ریال

از 215,100,000 ریال هدف

3 هفته

تا پایان

71

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.