آبرسانی به ۴ مدرسه در کتیج

موسسه خیریه خادمین کتیج

آبرسانی به ۴ مدرسه در کتیج

بیاین کمک کنیم ۴۵۰ دانش‌آموز دختر و پسر از نعمت آب بهره‌مند شوند.

50,000,000 ریال

از 50,000,000 ریال هدف

موفق شد

۲۷ آبان ۱۳۹۴

74

مشارکت کننده

این پروژه فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.